Indiskas hållbarhetsarbete

I alla steg, från design till färdig produkt är Indiskas ambition att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, både internt och hos våra leverantörer. Vi är ödmjuka inför den utmaning detta innebär. Vår långsiktiga ambition är att arbeta för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan. Det börjar på ritbordet och inkluderar alla områden som produktion, transport, förpackning, butik och återvinning. Vår filosofi är att genom ett aktivt engagemang och närvaro hos våra leverantörer skapa förändring och positiv utveckling.

Här beskriver vi vad vi gör inom flera områden. Vi erbjuder även tips hur du kan ta hand om dina plagg på ett hållbart sätt för att minimera miljöpåverkan och förlänga livslängden genom att ta hand om dem på ett omsorgsfullt sätt.

 

Läs 2018 års hållbarhetsrapport här >