Peace Trust

Sedan 1998 är Indiska engagerade i sociala projekt tillsammans med Peace Trust, en politisk obunden välgörenhetsorganisation i Dindigul, i provinsen Tamil Nadu i södra Indien. Peace Trust grundades 1984 av människorättskämpen Dr Paul Basker och jobbar för utrotning av barnarbete, arbetsmigranter rättigheter, miljöskydd och medvetenhet om hygien och hälsa. För Indiska startade samarbetet med Peace Trust genom sponsring av barns skolgång som senare ledde till att vi finansierade en yrkesskola. Utöver detta stöttar vi också Kvinnogruppens verksamhet.

Sponsring av skolgång
Indiska ställer krav på barns skolgång. 1998 startade vi ett samarbete för att möjliggöra skolgång för socialt utsatta barn och bryta en negativ utveckling. 100 före detta barnarbetare från spinnerisektorn fick möjligheten till sponsrad skolgång genom ekonomisk ersättning för den uteblivna inkomsten, men även för skoluniform och mat. Ett intensivt arbete lades ner på att motivera barnen till fortsatt skolgång och utbildningen varvades med mycket drama, dans och musik för att främja kreativitet och motivation.

Yrkesskolan - kunskap ger frihet
År 2000 byggdes en yrkesskola, helt finansierad av Indiska. Skolan drivs av Peace Trust med syftet att ge fattiga ungdomar, mellan 14-18 år som ofta blir utnyttjade i industrin, utbildning och därmed möjlighet till försörjning genom att bli fria arbetstagare.

Yrkesutbildningen är 1-2 år och ges inom data, mekanik, ellära och sömnad. Den tekniska utbildningen kompletteras även med övningar i att bygga självförtroende, både i livet och specifikt i arbetslivet, förståelse för egna styrkor och svagheter samt färdigheter i att söka jobb och kommunikation i arbetslivet. Utbildningen håller hög standard och merparten av eleverna får arbete direkt efter avslutad utbildning. Flera av Indiskas leverantörer är också med och engagerar sig i yrkesskolans verksamhet, genom att bidra med datorer, symaskiner och annan utrustning. Ca 2000 elever tagit examen sedan yrkesskolan startade.

Kvinnogruppen - arbete ger oberoende
Kvinnogruppen är ett kollektiv i södra Indien som startade 2010 för att skapa möjligheter till inkomst för fattiga och utsatta kvinnor. Kvinnorna som idag är drygt 30 till antalet, får kompetensutbildning inom olika hantverk. De tillverkar vykort och andra produkter utifrån egna mönster men även mönster från Indiskas designers på huvudkontoret i Stockholm. Vykorten med tillhörande kuvert är tillverkade av handgjort papper och screentryckta för hand. Indiska köper kontinuerligt in dessa produkter i sitt sortiment. Arbetet ger kvinnorna hopp, stolthet och en chans att försörja sig själva och sin familj. Tanken är även att kvinnorna ska få erfarenhet för att med tiden utveckla egna produkter att sälja, både till den lokala marknaden och på export. Kvinnogruppen har även möjlighet att ta mikrolån från ett gemensamt sparkonto för att starta egen verksamhet eller andra utgifter, detta fylls genom ett bidrag från Indiska vid varje inköp kort.