Medlemsvillkor för INDISKAS Lovers & Likers

Välkommen till INDISKA Lovers & Likers, som är INDISKAs medlemskap. De följande medlemsvillkoren är tillämpliga på ditt medlemskap i INDISKA Lovers & Likers. I dessa medlemsvillkor avses med ”INDISKA”, Indiska Magasinet AB som erbjuder medlemskap i Sverige, Norge och Finland.

Medlemskap och registrering

För att bli medlem i INDISKA Lovers & Likers måste du ha fyllt 16 år och ha ett giltigt personnummer. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i INDISKA Lovers & Likers. Medlemskapet i INDISKA Lovers & Likers är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften. Du har endast rätt till ett medlemskap.

Medlemskapet i INDISKA Lovers & Likers är kostnadsfritt.

Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt namn, e-mail, personnummer och adress antingen i kassan i en av INDISKAs butiker eller på hemsidan www.indiska.se (”Webbplatsen”) under fliken ”Loves & Likers”. Angivande av din e-mail adress och personnummer är obligatoriskt. Denna information tillsammans med annan relevant information samt information om bonuspoäng som du förtjänar eller spenderar utgör ditt kundkonto hos oss.  

Medlemskapet är kortlöst, och du kan hantera ditt medlemskap genom Webbplatsen. Du ska hålla INDISKA informerat om ändringar i din kontoinformation. INDISKA är inte ansvarigt för förlust av bonuspoäng eller bonuscheck som uppstår till följd av att du inte har uppdaterat uppgifterna i ditt kundkonto.

Bonuspoäng

Samtliga köp av varor i INDISKA butiker eller på Webbplatsen är bonusgrundande. Registrering av bonuspoäng sker i samband med köp i INDISKA butik eller på Webbplatsen genom angivelse av personnummer eller uppvisande av legitimation.

I INDISKA Lovers & Likers ges bonuspoäng på alla köp av varor utom vid användande av presentkort, tillgodokvitton, krediteringar eller liknande för betalning.

Bonuspoäng kan registreras i efterhand 10 dagar efter att du genomförde ditt köp. Efterregistrering kan enbart göras vid köp genomförda i en INDISKA butik, och efterregistreringen kan enbart ske i den INDISKA butik där köpet genomfördes. Kontakta gärna INDISKAs kundtjänst om du har frågor kring efterregistreringen.   

För varje bonusberättigad inköpskrona erhåller du 1 bonuspoäng. Antalet intjänade bonuspoäng baseras på värdet av dina köp efter avdrag av rabatter, checkar, kuponger eller kampanjer. Dina bonuspoäng summeras månadsvis. När du har uppnått 1 000 bonuspoäng erhåller du en bonuscheck på 25 SEK eller 25 NOK eller 3 EURO beroende på i vilket land du bor i.

Återbäringen genom bonussystemet är 2,5 %.

INDISKA kan från tid till annan erbjuda dubbla bonuspoäng. Information om vilka belopp som behövs för att nå dubbla bonuspoäng och eventuella särskilda villkor för detta lämnas av INDISKA i marknadsföringen eller i samband med köp.

Bonuschecken är elektronisk och laddas upp på ditt konto. Bonuschecken är giltig tills det datum som anges på bonuschecken, normalt tre månader efter utfärdande, och kan användas som betalningsmedel motsvarande dess värde, men varken helt eller delvis inlösas mot kontanter. Bonuschecken gäller inte vid köp av presentkort. Minsta utbetalning är 25 SEK eller 25 NOK eller 3 EURO per utbetalningstillfälle och erhållen bonus utbetalas fyra gånger per år. Det går att lösa in bonuscheckar vid köp på Webbplatsen.  

Bonuscheckar som redan har lämnats ut kan upphävas eller annulleras om INDISKA efter eget gottfinnande finner att bonuspoängen införtjänats i strid mot dessa medlemsvillkor eller tillerkändes av misstag.

Ändring av medlemsvillkoren

INDISKA förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för INDISKA Lovers & Likers. Ändringar träder i kraft en månad efter att du har meddelats om detta. Uppdaterade medlemsvillkor finns tillgängliga på Webbplatsen.

Behandling av personuppgifter

INDISKA värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är INDISKAs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att bli medlem i INDISKA Lovers & Likers samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dessa medlemsvillkor.

Indiska Magasinet AB, (”INDISKA”/”vi”), org. nr 556008-5424, med adress Malmvägen 1, 102 54 Stockholm, med telefon 08-518 08 200, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsengenom cookies i syfte att administrera ditt medlemskap och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. De personuppgifter som INDISKA behandlar är ditt namn, e-postadress, köp- och orderhistorik, adress, personnummer och telefonnummer.

Uppgifterna kan komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, sms och e-post till dig efter ditt godkännande. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom INDISKAs koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med våra samarbetspartners såsom reklambyråer för t.ex. tryck och distribution. Ditt personnummer behöver vi för uppdatering av adressuppgifter för att säkerställa att värdehandlingar så som saldobesked och bonuscheck skickas till rätt person samt för att upprätthålla god kund- och registervård.

Genom att registrera dig som medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos INDISKA. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem.

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan.

Du har när som helst rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i de fall du själv aktivt godkänner detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som medlem. Utskick till medlem sker under förutsättning att medlem är aktiv samt löpande köper varor hos INDISKA och då uppger sin e-postadress, sitt personnummer eller telefonnummer.

Avslutande av medlemskapet

Ditt medlemskap i INDISKA Lovers & Likers gäller tills vidare eller tills du eller INDISKA säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta INDISKAs kundtjänst. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig INDISKA rätten att avsluta medlemskapet omedelbart.  

Vid mer än 24 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade bonuspoäng förfaller.

Kontaktuppgifter

Har du frågor angående ditt medlemskap, vill anmäla ändrade kontaktuppgifter eller liknande ska du kontakta kundtjänst på följande telefonnummer 08 -670 45 00 eller e-post loversandlikers@indiska.se.