Kvalitet och produktansvar

 

För oss är det viktigt att våra produkter uppfyller vår kunders förväntningar på säkerhet och hållbarhet. För att säkra kvalitén på våra produkter och se till att de följer gällande lagar genomförs flera obligatoriska kvalitetstester både på interna och externa oberoende laboratorier. Här är några exempel på hur vi testar våra produkter:

 

Tvätt, krympning och färgfasthet

Våra textilier genomgår flera tvättar där krympning, vridning, färgfasthet och hållbarhet testas för att säkerställa att de motsvarar Indiskas kvalitetskrav.

 

Torrfällning

Vi utför torr-samt våtfällningstester på alla textila produkter för att vara säkra på att de inte färgar av sig. Vissa trycktekniker eller mörka denimprodukter har en tendens att torrfälla. I dessa fall upplyser vi alltid våra kunder genom en varningsetikett som säger att produkten kan fälla i kontakt med ljusa ytor.

 

Noppbildning

Många mjukt spunna naturgarner har en egenskap att bilda noppor. Noppor är helt normalt, men vi säkerställer alltid att noppbildningen är inom en rimlig nivå som motsvarar kraven för normal användning.

 

Flammhärdighet

Vi testar tunna textilmaterial för att se att de möter de internationella kraven för flamhärdighet.

 

Ljushärdighet

Våra gardiner genomgår ljushärdighetstest för att försäkra oss om att de uppnår tillräcklig härdighet mot blekning i starkt solljus.Produktsäkerhet

På Indiska arbetar vi med ständig produktutveckling från design till produktion för att våra produkter som lyktor, keramik och ellampor ska vara funktionella och hållbara men framför allt säkra att använda. Produkter där minsta tvekan om säkerhet finns avvaktar vi i vår produktutveckling tills vi hittar en lösning.

Ljuskällor
Lyktor, ljus och doftljus genomgår vår riskanalys samt testas enligt en kravlista som är baserad på ständig produktutveckling. Med det sagt rekommenderar vi alla våra kunder att aldrig lämna levande ljus oövervakade.  


Elektricitet
Att våra ellampor tillverkas av väl kvalificerade och certifierade leverantörer är en självklarhet. Vi följer noga upp att arbetarna är utbildade och legitimerade, att elutrustningen är skyddsjordad och godkänd i enlighet med internationell standard för att vara säkra på att de lever upp till det obligatoriska CE-märket, samt följer RoHs-direktivet gällande kemikalieregleringen för elprodukter.