Kemikalier

Indiska har en grundläggande strategi där vi arbetar för ett långsiktigt samarbete med våra leverantörer. Långa relationer bygger ett starkt förtroende men även ett gemensamt ansvar, inte minst när det kommer till frågor om kemikalier.

REACH
På Indiska håller vi oss väl informerade om nya kemikaliekrav som benämns i REACH-förordningen (EG) 1907:2 006 och dess kandidatlista där hälso-och miljöfarliga ämnen tas upp för att sedan fasas ut. Vi informerar ständigt våra leverantörer för att förhindra att listade och förbjudna ämnen används i processer och tillverkning av våra produkter.

Våra kemikalietester
Alla leverantörer som vi arbetar med förbinder sig att följa Textilimportörernas Kemikalieguide samt vår egen Test and Labelling Requirements som tydligt anger vilka tester varje leverantör måste utföra på varje produkt. Kemikalietesterna bygger på en riskanalys där vi väger in alla faktorer från riskkemikalier per material samt producentmarknad och leverantör för att säkerställa att vi säljer säkra produkter. Alla tester utförs på nominerade, externt oberoende, laboratorium.

Indiskas kemikalierestriktioner följer den minimumnivå som baseras på det striktaste lagkravet bland våra försäljningsmarknader. Vi samarbetar även med ett flertal organisationer och myndigheter, bland annat i Swereas kemikaliegrupp för att medverka till att farliga kemikalier utfasas inom vår bransch.