Certifieringar

I vårt sortiment hittar du flera miljöcertifierade produkter som t.ex. GOTS certifierad bomull, Kravmärkt choklad och tea, Svanen-märkta ljus och FSC märkta servetter. Här är alla certifieringar du kan hitta bland våra produkter.
 

Svanen
Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. På Indiska hittar du Svanen-märkta stearinljus som lever upp till strikta krav för miljö, hälsa, kvalitet och säkerhet. Vi har även Svanen-märkta servetter som produceras i Sverige. För mer information se www.svanen.se
 

Fairtrade
Fairtrademärkta produkter bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Indiskas kaffe är Fairtrademärkt och tillverkas av det familjeägda specialkafferosteriet Kahls. Bönorna köps in från olika regioner beroende på hur skörden ser ut från säsong till säsong. För mer information se: https://fairtrade.se/
 

FSC
FSC (Forest Stewardship Council) är en global, ideell organisation som är avsedd för främjandet av hållbart skogsbruk över hela världen för att bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Certifieringen påvisar att råvaran till trä och papper kommer från hållbart skogsbruk.
 

GRS 
GRS (Global Recycling Standard) är en produktstandard för spårning och verifiering av innehållet i återvunnet material i hela värdekedjan. GRS ställer även krav på sociala och miljömässiga förhållanden. GRS omfattar idag främst textil. För vissa material som återvunnen metall och papper är det svårt att köpa certifierat material, vi begär då in dokumentation från leverantören för att påvisa spårbarhet.


KRAV
KRAV är en av de mest kända miljömärkningarna för mat där man tar in uppbyggnad på ekologisk grund med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. De är även starkt drivande i ekologisk produktion framåt. Hos oss hittar du KRAV-märkt choklad och kaffe. För mer information se: http://www.krav.se/
 

EUs Ekologiska märkning
Europeiska unionens certifiering för organiskt producerade produkter inspekterar hela organiska kedjan per strikt EU-standard. EU: s förordning om ekologiskt jordbruk omfattar inte bara produktion och bearbetning utan även kontroll och märkning av ekologisk mat.
 

Ekologisk bomull
Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och innehåller heller inga genmodifierade organismer (GMO). Det är skonsammare för odlarna, miljön och för dig. Mindre vattenåtgång jämfört med konventionell bomull. Vår ekologiska bomull är GOTS certifierad vilket betyder att den är kontrollerad i alla led av GOTS, som är ett oberoende certifieringsorgan. För mer information se: http://www.global-standard.org/
 

Modal
Modal är en regenatfiber som tillverkas av cellulosa och är miljömärkt med EU Ecolabel. Den är ansvarsfullt producerad i en sluten produktionsprocess där extra hänsyn till råmaterial, vattenåtgång och kemikalier har tagits för att textilfibern ska ha så litet avtryck på miljön som möjligt. För mer infromation se: http://www.lenzing-fibers.com/lenzing-modal/
 

Responsible down standard (RDS certifiering)
Idag accepterar Indiska endast RDS-certifierat dun i våra produkter. RDS står för Responsible Down Standard och är det enda kontrollorgan som vi anser trovärdigt när det kommer till att köpa hållbart dun som har blivit framställt under kontrollerade former. För mer information se: http://responsibledown.org/