Animaliska material

Vi är måna om att alla våra produkter är producerade på ett ansvarsfullt sätt med tanke på hälsa, miljö och djurskydd. I våra inköpskrav har vi strikta djuretiska krav. Exempelvis får dun inte komma från levandeplockade eller tvångsmatade fåglar och vi säljer bara läder som är biprodukter från livsmedelsindustrin. Vi har även i inköpsvillkoren angivit att alla djur ska skötas i enlighet med EU:s principer "Five Freedoms" för djuromsorg.

Dessa är:

  1. Frihet från hunger och törst
  2. Frihet från obehag genom att ordna lämplig miljö och viloplats
  3. Frihet från smärta, skada och sjukdom
  4. Frihet från rädsla och oro samt undvika mentalt lidande.


Ull och djurhår
Vi godtar enbart ull och djurhår från gårdar med god djurhållning där djuren har hanterats eller klippts på ett sätt som inte skadar djuren.
 

Merinoull
Vi accepterar inte merinoull med ursprung i Australien, bland annat till följd av förekomsten av mulesing. Vid inköp av produkter i merinoull ställer Indiska krav på att dess ursprung är länder där mulesing inte används.
 

Angora
Vi accepterar inte angora eller annat kaninhår i våra produkter då vi bedömer att risken är stor att våra krav på djurskydd inte uppfylls på dessa farmar.
 

Dun och Fjädrar
Vi accepterar endast RDS-certifierat dun i våra produkter. RDS står för Responsible Down Standard och är det enda kontrollorgan som vi anser trovärdigt när det kommer till att köpa hållbart dun som har blivit framställt under kontrollerade former. För mer information se: http://responsibledown.org/
 

Päls
Indiska accepterar inte riktig päls i vårt sortiment – varken i kläder, accessoarer eller andra produkter – och har därför valt att ingå i Fur Free Retailer Program via Djurens rätt (Pälsfria listan i Sverige). Detta omfattar inte inte då djuret är uppfött för köttproduktion. T.ex. fårskinn.
 

Läder
Indiska accepterar endast läder och ben som är en biprodukt från köttproduktion. Vi använder endast ben från dragdjur (kamel) eller slaktdjur (ko eller buffel).
 

Utrotningshotade djurarter eller horn
Vi accepterar självklart inte heller användning av animaliska material som har sitt ursprung från utrotningshotade arter eller från horn i våra produkter.
 

Djurtester
Indiska accepterar inte att kosmetiska eller hygienprodukter testas på djur, något som också är förbjudet enligt lag i EU sedan 2004.