Animaliska material

Vi är måna om att alla våra produkter är producerade på ett ansvarsfullt sätt med tanke på hälsa, miljö och djurskydd.

 

Vi kräver att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod inklusive nationell lagstiftning. Utöver detta har vi tagit fram ett avtal för att främja och uppmana alla våra intressenter att specificera sina källor. Därmed ökar vi vår spårbarhet. Avtalet utgår ifrån de fem friheter som definierats av EU:s Farm Animal Welfare Council (FAWC). Dessa är:

 

  1. Frihet från hunger och törst
  2. Frihet från obehag genomatt ordna lämplig miljö och viloplats
  3. Frihet från smärta, skada och sjukdom
  4. Frihet från rädsla och oro samt undvika mentalt lidande.

 

Ull och djurhår

Vi godtar enbart ull och djurhår från gårdar med god djurhållning där djuren har hanterats eller klippts på ett sätt som inte skadar djuren.

 

Merinoull
Vi accepterar inte merinoull med ursprung i Australien, bland annat till följd av förekomsten av mulesing. Vid inköp av produkter i merinoull ställer Indiska krav på att dess ursprung är länder där mulesing som behandling är förbjudet enligt lag.

 

Angora

Vi accepterar inte att angora eller annat kaninhår får förekomma i våra produkter.

 

Dun och Fjädrar

Vi accepterar endast RDS-certifierat dun i våra produkter. RDS står för Responsible Down Standard och är det enda kontrollorgan som vi anser trovärdigt när det kommer till att köpa hållbart dun som har blivit framställt under kontrollerade former. För mer information se: http://responsibledown.org/

 

Päls

Indiska accepterar inte riktig päls i vårt sortiment – varken i kläder, accessoarer eller andra produkter – och har därför valt att ingå i Fur Free Retailer Program via Djurens rätt (Pälsfria listan i Sverige). Detta omfattar inte, fårskinn eller läder med håret fäst vid huden, vanligtvis används som läder eller syntetisk päls eller härrör från djur uppfödda för köttproduktion.

 

Läder

Indiska accepterar endast läder och ben som är en biprodukt från köttproduktion. Vi använder endast ben från dragdjur (kamel) eller slaktdjur (ko eller buffel).

 

Utrotningshotade djurarter eller horn

Vi accepterar självklart inte heller användning av animaliska material som har sitt ursprung från utrotningshotade arter eller från horn i våra produkter.

 

Djurtester

Indiska accepterar inte att kosmetiska eller hygienprodukter testas på djur, något som också är förbjudet enligt lag i EU sedan 2004.