#yesindiska

Vi blir superstolta varje gång vi ser Indiskas produkter i riktiga miljöer och ber då och då om lov att få dela med oss av en del av dessa bilder i våra kanaler. Bilderna publiceras i första hand vid produkterna på vår hemsida men kan också komma att publiceras i någon av våra andra kanaler t.ex. Instagram eller i butiksmiljö. 

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesIndiska godkänner du följande: 

Du ger Indiska (org.nr. 556008-5424), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du publicerar med hashtaggen #indiska, #myindiska samt #indisakofficial och för vilka du har svarat #yesindiska, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften. 

Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Indiska användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 

Härmed befriar du Indiska från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Indiska och alla personer som handlar för Indiska räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.