KVALITET & PRODUKTANSVAR

För Indiska är det viktigt att våra produkter, som ofta tillverkas på ett hantverksmässigt sätt, fullt ut uppfyller kundernas förväntningar på säkerhet och hållbarhet i enlighet med gällande lagar på de marknader där vi har våra butiker.

 

KVALITET
För att säkra kvalitén på Indiskas produkter genomförs en lång rad obligatoriska, ständigt återkommande kvalitets tester både på interna och externa oberoende laboratorier.

Tvätt, krympning och färgfasthet
Kläder, hemtextil och accessoarer genomgår flera tvättar där krympning, vridning, färgfasthet och hållbarhet testas för att följa upp att de motsvarar Indiskas krav.

Noppbildning
Vissa material med löst spunna fibrer till exempel trikå och stickat genomgår även en nopptest för att försäkra att hållbarheten motsvarar kraven för normal användning.

Flammhärdighet
Vi testar alltid de tunna textilmaterial som är i riskzonen för att vara säkra att de möter de internationella kraven för flamhärdighet.

Ljushärdighetstest
Många av våra gardiner genomgår en ljushärdighetstest för att försäkra oss om att de uppnår tillräcklig härdighet mot blekning i starkt solljus.

 

PRODUKTANSVAR
På Indiska arbetar vi med ständig produktutveckling från design till produktion för att framförallt produkter som lyktor, keramik och ellampor ska vara funktionella och hållbara men framför allt säkra att använda. Produkter där minsta tvekan om säkerhet finns tas genast ur försäljning.

Ljuskällor
Lyktor och värmeljus testas enligt en kravlista som är baserad på ständig produktutveckling och den långa erfarenhet som vi på Indiska har av dessa produkter. Men det är viktigt att som kund vara medveten om att produkter med levande ljus aldrig kan bli hundra procent säkra. Levande ljus kräver närvaro och ständig övervakning.

Elektricitet
Att våra lampor tillverkas av väl kvalificerade och certifierade leverantörer är en självklarhet. Vi följer noga upp att arbetarna är utbildade och legitimerade, att elutrustningen är skyddsjordad och godkänd i enlighet med internationell standard för att vara säkra på att det obligatoriska CE märket lever upp till den säkerhet som det står för.

Trä och möbler
Indiskas möbler är framförallt tillverkade i Indien. Indisk lagstiftning kräver att allt trä som används till tillverkning av möbler måste komma från plantager som är godkända och certifierade av den Indiska staten och dess anställda skogvaktare.
 På Indiska är vi noga med att försäkra oss om att det trä som används till våra möbler endast kommer från dessa godkända och certifierade plantager alternativt certifierat enligt FSC (Forest Stewardship Council).

 

DJURENS RÄTT
Indiska stöder djurens rättigheter och vill att djurens rättigheter tas tillvara i alla delar av förädlingskedjan. Vi har även skrivit på ett avtal med Djurens Rätt.

Päls
Indiska säljer inte päls, vare sig som kläder, accessoarer eller andra produkter

Merinoull
Indiska tar avstånd från att sälja merinoull från Australien under de nuvarande förhållanden som råder med djurhållningen. Det betyder dock inte att vi kan garantera att det inte finns merinoull från Australien i de varor vi har i våra butiker.

 

KEMIKALIER
På Indiska arbetar vi aktivt med begränsa användningen av skadliga kemikalier i vår produktion och i våra produkter. Våra leverantörer förbinder sig skriftligen genom avtal att följa vår kemikalieguide, Textilimportörernas ”Guide to buying terms for the chemical content”.
Vi deltar aktiv i nätverk och seminarier för att skaffa oss information och kunskap om kemikalier, nya lagar och förordningar.
För att försäkra oss om att våra krav efterföljs utförs regelbundet kemikalietester på produkterna av oberoende laboratorier. Har en produkt underkänts måste leverantören förändra sin process för att klara kraven, om kraven inte uppnås annulleras ordern.
Här följer några av de tester som utförs regelbundet.

Nickel
Många drabbas tyvärr av nickelallergi och sedan 2003 nickeltestar Indiska alla smycken och accessoarer som kommer i kontakt med huden. Testerna utförs på oberoende laboratorier.

Bly
Bly är en giftig tungmetall med direktiv om att fasas ut. Sedan 2008 tillåter vi inte bly i våra smycken och accessoarer och samtliga produkter testas på oberoende laboratorier

Bly & Kadmium i glasyrer
Indiskas keramik testas regelbundet för att kontrollera att glasyrerna inte innehåller bly eller kadmium som kan fällas ut i kontakt med sura matvaror. Vår tillverkning är sedan flera år begränsad till ett fåtal tillverkare där vi kan försäkra oss om god kontroll.

Krom VI (Krom +6)
Våra skinn väskor testas för att inte innehålla krom VI som kan uppstå som en biprodukt om för mycket kromsalter används vid garvningen. Krom VI är giftigt och cancerframkallande.

Azo färgämnen
Vissa azo- färgämnen kan brytas ner till cancerframkallande arylaminer. Indiska testar regelbundet produkter som befinner sig i riskgruppen.

 

REACH
Reach är benämningen på EUs övergripande kemikalielagstiftning med syfte att uppmärksamma och fasa ut farliga kemikalier. Nya kemikalier listas regelbundet på den s.k. kandidatlistan
På Indiska håller vi oss väl informerade om nya kemikalier som kommer upp på Reach’s kandidatlista. Vi informerar ständigt våra leverantörer för att förhindra att listade och förbjudna kemikalier används i processer och tillverkning. Säker tillverkning och säkra produkter gäller för våra kunder såväl som för de som arbetar i fabrikerna.