INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter

INDISKA värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är INDISKAs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information INDISKA samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbshopen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Indiska Magasinet AB, (”INDISKA”/”vi”), org. nr 556008-5424, med adress Malmvägen 1, 102 54 Stockholm, med telefon 08-518 08 200, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbshoppen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som INDISKA behandlar är ditt namn, e-postadress, orderhistorik, kreditkortsnummer, leveransadress och telefonnummer. Vi behandlar även ditt personnummer, men enbart på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag, såsom Klarna, som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

INDISKA vidarebefordrar personnumret till sin samarbetspartner i detta syfte och använder inte självt uppgifterna i sin verksamhet. Numret lagras alltså inte i INDISKAs kunddatabas, utan raderas när det behandlats genom vidarebefordringen till betalnings- och kreditföretaget. 

Uppgifterna kan även komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, sms och e-post till dig efter ditt godkännande. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom INDISKAs koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med våra samarbetspartners såsom reklambyråer för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning.

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Genom att registrera dig som kund sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad kund hos INDISKA. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

Du har enligt personuppgiftslagstiftning rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan.

Du har när som helst rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i de fall du själv aktivt godkänner detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Cookies

På INDISKAs webbshop används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbshoppen.

Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

INDISKA använder cookies bl.a. för att du som besökare ska få tillgång till webbshoppens alla funktioner och för att ge webbstatistik om bl.a. användandet av webbshoppen, samt för att förbättra webbshoppen för dig genom att t.ex. anpassa denna efter dina önskemål, val och intressen. Statistiken är värdefull för oss för att vi ska kunna utveckla vår webbshop vidare och göra den bättre för dig som kund.

Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos INDISKA. Sessionscookies används främst i syfte att behandla ditt köp.

Genom att använda INDISKAs webbshop samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång INDISKAs webbshop försöker placera en cookie på din dator. Genom webb-läsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas för vissa delar av webbshoppen och webbshoppen kanske inte fungerar som avsett.