ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via INDISKA Shop Online via webbplatsen www.indiska.com och därtill hörande sidor, (”Webbshoppen”). Villkoren gäller mellan dig och det bolag i Indiska koncernen som du ingår avtalet med, beroende på var du gör beställningen från. Avtal ingås med Indiska Magasinet AB, org. nr 556008-5424, förutom när du gör beställningen från Norge eller Finland. Gör du din beställning från Norge ingår du avtalet med Indiska Magasinet AS, org. nr 987 375 507 och gör du din beställning från Finland ingår du avtalet med Indiska Magasinet OY, org. nr 1700137-6. Det bolag du ingår avtalet med benämns nedan ”INDISKA”.

1.2 INDISKA är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel. 

1.3 INDISKA expedierar inga kontantköp till personer under 16 år och inga kreditköp till personer under 18 år.

1.4 INDISKA reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbshoppen, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. INDISKA har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.5 Webbshoppen, samt allt innehåll på denna, ägs av INDISKA eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från INDISKA.

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbshoppen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt INDISKAs integritetspolicy, se nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, (”Avtal”), ingås först när INDISKA skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från INDISKA. INDISKA uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med INDISKAs kundtjänst.

2.2  INDISKA strävar efter att Kund ska få orderbekräftelse senast 72 timmar efter det att INDISKA mottagit en beställning. Om en beställning görs på fredag eller helgdag försöker INIDISKA dock bekräfta denna senast kl. 18:00 nästföljande arbetsdag. En beställning kan endast bekräftas om INDISKA kan fastställa Kundens bostadsadress.

3. Kunduppgifter m.m.

3.1 När Kunden ska genomföra en beställning på Webbshoppen kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om INDISKAs behandling av personuppgifter finns i INDISKAs Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

3.2  Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till INDISKA om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om INDISKA misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har INDISKA rätt att stänga av Kunden. INDISKA har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

3.4 PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING
INDISKA Magasinet AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är INDISKA målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.
INDISKA Magasinet AB (556008-5424) Box 27317, 102 54 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling-en av de personuppgifter som du som kund lämnar till INDISKA Magasinet AB. Genom godkännande av dessa Köpvillkor samtycker du som kund till INDISKA Magasinet AB behandling av personuppgifter enligt denna punkt.
INDISKA Magasinet AB behandlar dels uppgifter som du som kund själv lämnar till INDISKA Magasinet AB, t.ex. kontaktinformation och personnummer, samt uppgifter som INDISKA Magasinet AB eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp. I samband med ditt köp kontrollerar vi dina uppgifter mot folkbokföringsregistret.
INDISKA Magasinet AB kommer att behandla de personuppgifter som du som kund lämnar till INDISKA Magasinet AB för administrera din beställning och din leverans av varor. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål. Om du särskilt samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring.
INDISKA Magasinet AB behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom INDISKA Magasinet AB koncernen. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Klarna AB.
Du som kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig som kund hos INDISKA Magasinet AB, oavsett hur de samlats in. Om du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till INDISKA Magasinet AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbshoppen gäller de priser som anges på Webbshoppen. Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) för Sverige, norska kronor (NOK) för Norge och euro (€) för övriga EU-länder och inkluderar moms. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter, som anges separat.

4.2  Kunden kan betala sin beställning genom faktura eller kortbetalning. För varje order tillkommer vid var tid gällande leveransavgift, vilken anges på Webbshoppen. Vid betalning med faktura tillkommer även vid var tid gällande fakturaavgift som finns angiven på Webbshoppen. Läs mer om våra betalsätt här.

5. Frakt och leverans

5.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom fem arbetsdagar räknat från när din order lagts. INDISKA ansvarar för skada uppkommen i samband med försenad leverans endast i den utsträckning det följer av tvingande lag. Mer information om INDISKAs leverans av varor och villkor för leveransen finner du här

5.2  Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

5.3 Kunden kan lösa ut sitt paket t.o.m. 14 dagar från det att avisering mottagits. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet förbehåller sig INDISKA rätten att debitera Kunden en avgift motsvarande returfrakten, expeditionsavgift och faktisk hanteringskostnad.

6. Ångerrätt

6.1  Vid köp av varor på INDISKA.com gäller alltid 30 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning (vilket har en lagstiftning om 14 dagar). Detta innebär att du som Kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela INDISKA detta inom 30 dagar från att du eller någon av dig angiven person mottagit den beställda varan (ångerfristen).

6.2 Ångerrätten gäller inte för varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder och liknande produkter). I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

6.3 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till INDISKA om Kundens beslut att utöva ångerrätten, t.ex. via ett brev avsänt per post, fax eller e-post. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på Webbshoppen) till INDISKA.

6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten till och med att INDISKA åter mottagit varan. INDISKA rekommenderar därför att Kunden skickar varorna väl emballerade, i fint skick och i originalkartong. Varan ska skickas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till INDISKA. 

6.5 Returer ska göras via INDISKAs distributionscentral eller till någon av INDISKAs butiker i det land varifrån beställningen gjordes, mot uppvisande av kvitto. Kunden kan välja att använda INDISKAs fraktalternativ till en fraktavgift i enlighet med vad som från tid till annan anges på Webbshoppen. Avgiften avser endast att täcka fraktkostnaden för de returnerade varorna och dras från återbetalningen till Kunden. Vid returer till INDISKAs distributionscentral ska bifogad returetikett klistras på paketet. Bifogad retursedel bör användas.

6.6 Ibland kan INDISKA erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det på Webbplatsen.

6.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar INDISKA tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som INDISKA erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har INDISKA rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.8 INDISKA betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum INDISKA tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. INDISKA får dock vänta med återbetalningen tills INDISKA tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7. Öppet köp

7.1 Utöver den lagstadgade ångerrätten enligt punkt 6 ovan erbjuder INDISKA alltid 30 dagars öppet köp och/eller bytesrätt, både vid köp av varor på Webbshoppen och i butik.

7.2 Byten kan genomföras i någon av INDISKAs butiker i det land som varan köpts mot uppvisande av kvitto. Av hygienskäl gäller öppet köp/ bytesrätten ej på örhängen med bruten plombering.

7.3 Returer ska göras till INDISKA och hanteras på det sätt som anges ovan under punkten 6 (Ångerrätt).

8. Reklamationer

8.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer ska göras i någon av INDISKAs butiker mot uppvisande av kvitto, eller via INDISKAs distributionscentral. Det uppmuntras att den bifogade retursedeln fylls i och skickas med vid reklamation till INDISKAs distributionscentral. Bifogad returetikett bör användas. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen

8.2 När INDISKA fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig skickas en ny vara ut. INDISKA strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att INDISKA mottagit reklamationen. INDISKA förbehåller sig rätten att neka en ogiltig reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer INDISKA riktlinjer från svenska Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se), finska Kuluttajariitalautakunta (Konsumenttvistenämnden) (se www.kuluttajariita.fi), Forbrugerklagenævnet (se www.forbrug.dk) och norska Forbrukertvistutvalget (se www.forbrukertvistutvalget.no).

8.3 INDISKA står för returfrakten vid reklamationer.

9. Ändringar av villkoren

9.1 INDISKA förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att INDISKA har informerat Kunden om ändringarna. INDISKA rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Tillämplig lag och tvist

10.1 Vid eventuell tvist följer INDISKA beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), Kuluttajariitalautakunta (Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi), Forbrugerklagenævnet (www.forbrug.dk) och Forbrukertvistutvalget (www.forbrukertvistutvalget.no).

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med det lands lag som Kunden har sin hemvist i och avgöras av domstol i det landet.

Dessa Villkor har fastställts av INDISKA den 2014-06-12