STWI (Sweden Textile Water Initiative)

Genom att samarbeta med andra företag skapar vi en större möjlighet att påverka hos våra leverantörer. Indiska är en av initiativtagarna till STWI , (Sweden Textile Water Initiative) som är ett unikt samarbetsprojekt mellan företag inom textil- och läderbranschen, SIWI (Stockholm International Water Institute). Syftet med STWI är att förändra och förbättra vatten och kemikalieanvändningen i våra produktionsled. Idén föddes ur insikten att Indiska inte kan lösa vattenproblemen på egen hand utan måste ske med gemensam kunskap och kraft. Vattenbesparingar motsvarande många byars årsförbrukning och en kraftig minskning av energi och kemikalier. Idag består STWI av 32 svenska företag tar gemensamt ansvar för hållbar vattenhantering hos sina leverantörer.

STWI startade som ett pilotprojekt 2010 under namnet SWAR. Sedan 2130 har projektet vuxit enormt. Under 2016 har antalet medverkande fabriker vuxit från 72st till 119st i Indien, Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien.

SWAR

SWAR (Sustainable Water Resources) var ett utbildningsprojekt, som initierades av Indiska, KappAhl, Lindex, SIWI och de indiska konsulterna cKinetics, med finansiellt stöd av Sida (Sweden International Development Authority) Under två år utbildades 74 leverantörer och underleverantörer med våtprocesser i tre indiska delstater.

I projektet arbetade vi tillsammans fram riktlinjer under, för hur vi hanterar vatten, kemikalier och energibesparingar. Du kan ladda ner riktlinjerna på www.stwi.se