Återvinn

Ge dina produkter ett längre liv genom att lämna saker som du inte längre använder till återvinning eller återanvändning. Det finns många hjälporganisationer som tar hand om kläder och inredning för att sedan sälja dem vidare eller se till att de kommer till användning. Myrorna är ett exempel. Hos återvinningscentraler finns även möjlighet till att sortera textilier för återvinning.