1990-TALET


INDISKA har stark medvind, då orientalisk mat, musik och inredning blir en stor trend. Vi gör samtidigt en stor omstrukturering inom textilsortimentet, går tillbaka till vårt ursprung och signalerar tydligare influenser från Indien, med sarityger och starka färger. Inredningsavdelningen döps till Bazaar för att förmedla rätt känsla.  

För att skapa atmosfär i butikerna köps indiska träbord in. De är tänkta som rent skyltningsmaterial, men kunderna älskar dem. Butikerna går med på att sälja av dem, vilket leder till en liten kris: var skall varorna läggas? Detta är starten för INDISKAs möbelsortiment.

1997 börjar man samarbeta med den indiska organisationen Peace Trust, som bland annat ger utbildning och stöd till före detta barnarbetare i spinnerisektorn.

1998 antas uppförandekoden, som handlar om flera viktiga krav som ställs på INDISKAs leverantörer. Den innebär bland annat bra och säker arbetsmiljö, att inget tvångs- eller barnarbete får förekomma, rätt att vara med i fackförening och skäliga löner och arbetstider.