1970-TALET


Företaget växer starkt under de här åren och blir en rikstäckande kedja, med butiker i de flesta mellanstora städer. Det är nu INDISKA lägger grunden för en inköpsavdelning och drar upp riktlinjer för sortimenten.

Företaget börjar produktutveckla och anpassa utbud och färger till den svenska konsumenten. 1974 kommer en stor vändning, då Sverige inför importrestriktioner på vissa textilvaror från utvecklingsländer. Skjortsortimentet, som stod för fyrtio procent av företagets omsättning, drabbas hårt.

INDISKA får utveckla nya strategier. Handbroderier och spetsar omfattas inte av restriktionerna, vilket gör att den nischen utvecklas samtidigt som pastellfärgade, romantiska influenser ersätter det hippie-inspirerade modet. Det nya damsortimentet blir en succé och korsstygnsblusar och linnen med vitbroderier är storsäljare.

Hemtextil introduceras och blir ett framgångsrikt nytt koncept, med handvävda överkast, trasmattor och dukar i sortimentet.

Ett lyckosamt  möte sker i mitten av 70-talet med en ung textilingenjör, vid namn Bhim Mohan, på en textilmässa i Delhi. Han har inte råd att hyra en ordinarie plats, men han har en handfull tygklipp med fantastiska mönster. Det blir början till ett långt och troget samarbete och en gemensam kreativ utveckling av traditionella rajhastanska tryck.  

Åke Thamberts barn, Anders och Christina, blir under den första halvan av sjuttiotalet involverade i familjeföretaget.