Medlemsbetingelser for INDISKAS Lovers & Likers

Velkommen til INDISKA Lovers & Likers, som er INDISKAs kundeklubb. De følgende medlemsbetingelsene gjelder ditt medlemskap i INDISKA Lovers & Likers. I disse medlemsbetingelsene sikter «INDISKA» til Indiska Magasinet AB, som organiserer kundeklubben i Norge, Sverige og Finland.

Indiska Lovers & Likers er din billett til en verdensomspennende reise. I vår fargerike verden får du fråtse i vakre stoffer, glitrende utsmykninger, fantastiske innredningsdetaljer og eventyraktige møbler. Indiska har jobbet med bærekraftig utvikling siden 1950 tallet. Når du handler på Indiska, kan du alltid være trygg på at du gjør et miljøbevisst valg. Vil du bli med på vårt eventyr og bidra til en mer bærekraftig verden? Vekk reiselysten din med Indiska, og inviter verden til ditt hjem! All kommunikasjon fra Lovers&Likers skjer via e-post.

Som medlem får du 1 poeng pr krone du handler for. Når du har samlet 1000 poeng, får du en bonussjekk verdi kr 25,-. Bonussjekkene betales ut 4 ganger pr år, og er gyldig i 3 mnd. Vi sender deg en e-post når du har fått en ny bonussjekk. Bonussjekkene er elektroniske og knyttet til ditt medlemskap. Du trenger ikke skrive de ut, da de allerede er registrert i kassen i butikk eller når du logger deg inn og handler på indiska.com

Medlemskap og registrering

For å bli medlem i INDISKA Lovers & Likers må du ha fylt 16 år og ha et gyldig personnummer. Det er bare privatpersoner som kan søke om medlemskap i INDISKA Lovers & Likers. Medlemskapet i INDISKA Lovers & Likers er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemskapet må ikke benyttes til forretningsformål. Du kan bare ha ett medlemskap.

Det er gratis å være medlem av INDISKA Lovers & Likers.

Du registrerer medlemskapet ved å levere inn navn, e-postadresse, personnummer og postadresse, enten i kassen i en av INDISKAs butikker eller på hjemmesiden www.indiska.no («Nettstedet»), under fanen «Loves & Likers». Du kan også laste ned INDISKAs app. Du føres da til registreringssiden på Nettstedet. Det er obligatorisk å oppgi e-postadresse og postnummer. Disse opplysningene sammen med annen relevant informasjon, samt informasjon om bonuspoeng du tjener eller benytter deg av, utgjør din kundekonto hos oss.  

Medlemskapet er kortløst, og du kan administrere det via Nettstedet. Du er forpliktet til å holde INDISKA oppdatert om endringer i kontoopplysningene dine. INDISKA er ikke ansvarlig for tap av bonuspoeng eller bonussjekker som måtte oppstå som følge av at du ikke har oppdatert opplysningene i kundekontoen din.

Bonuspoeng

Du vil tjene opp bonus på samtlige kjøp av varer i INDISKAs butikker eller på Nettstedet. Registrering av bonuspoeng skjer i forbindelse med kjøp i INDISKAs butikk eller på Nettstedet ved at man oppgir sitt personnummer eller legger frem legitimasjon.

I INDISKA Lovers & Likers deler vi ut poeng for alle varekjøp unntatt når man benytter gavekort, tilgodelapper, krediteringer og lignende betalingsmidler.

Bonuspoengene kan registreres i ettertid i opptil ti dager etter et gjennomført kjøp. Etterregistrering kan bare gjøres for kjøp som er gjennomført i en INDISKA-butikk, og bare i den INDISKA-butikken der kjøpet ble gjennomført. Ta gjerne kontakt med INDISKAs kundeservice hvis du lurer på noe rundt etterregistrering.  

Du vil motta ett bonuspoeng for hver bonusberettigede krone du betaler med. Antall opptjente bonuspoeng baseres på verdien av kjøpene dine etter fratrekk av rabatter, sjekker, kuponger eller kampanjepriser. Bonuspoengene summeres hver måned. Når du har tjent 1000 bonuspoeng, vil du motta en bonussjekk på 25 norske eller svenske kroner, eller på tre euro, avhengig av hvilket land du bor i.

Godtgjørelsen du får gjennom bonussystemet, er på 2,5 %.

INDISKA kan fra tid til annen tilby doble bonuspoeng. INDISKA vil informere om hvilke beløp som trengs for å få doble bonuspoeng, og eventuelle særskilte betingelser for dette, i forbindelse med markedsføringen eller ved gjennomføringen av kjøpene.

Bonussjekken er elektronisk og lastes inn på kontoen din. Bonussjekken er gyldig til den datoen som er angitt på bonussjekken, normalt tre måneder etter at sjekken er utstedt, og den kan brukes som betalingsmiddel tilsvarende den påskrevne verdien, men ikke løses inn i kontanter, verken helt eller delvis. Bonussjekken kan ikke brukes til å kjøpe gavekort. Minste utbetaling er 25 norske eller svenske kroner per gang, alternativt 3 euro, og opptjent bonus utbetales fire ganger per år. Man kan løse inn bonussjekker når man handler på Nettstedet.  

Bonussjekker som allerede er utstedt, kan heves eller annulleres dersom INDISKA etter eget skjønn finner at bonuspoengene er opptjent i strid med disse medlemsbetingelsene eller er blitt tildelt ved en feil.

Endring av medlemsbetingelsene

INDISKA forbeholder seg retten til når som helst å endre medlemsbetingelsene for INDISKA Lovers & Likers. Endringene trer i kraft én måned etter at du er informert om dem. Oppdaterte medlemsbetingelser er tilgjengelige på Nettstedet.

Behandling av personopplysninger

INDISKA er opptatt av din personlige integritet og jobber alltid for å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte. INDISKAs målsetting er å følge alle gjeldende lover og regler for beskyttelse av personopplysninger. Ved å bli medlem i INDISKA Lovers & Likers samtykker du i at personopplysningene dine behandles i tråd med disse medlemsbetingelsene.

Indiska Magasinet AB, («INDISKA»/«vi»), org.nr. 556008-5424, med adresse Malmvägen 1, SE-102 54 Stockholm og med telefonnummer +46 (0)8-518 08 200 er ansvarlig for hvordan personopplysningene dine behandles.

Vi vil behandle de personopplysningene du gir oss, eller som vi samler inn via informasjonskapsler i Nettstedet, til å administrere medlemskapet ditt og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem. De personopplysningene INDISKA behandler, er navn, e-postadresse, kjøps- og ordrehistorikk, adresse, personnummer og telefonnummer.

Opplysningene kan bli brukt til identifikasjon, direkte markedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og statistiske formål, og kan benyttes til utsending per brev, SMS og e-post til deg, når du godkjenner dette. Dette kan også innebære samkjøring med andre registre, både innenfor og utenfor EU, og at personopplysningene dine overføres til andre selskaper INDISKA-konsernet til ovennevnte formål i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Opplysningene kan også bli samkjørt eller delt med våre samarbeidspartnere, f.eks. med reklamebyråer i forbindelse med trykk og distribusjon. Vi trenger personnummeret ditt for å oppdatere adresseopplysningene dine, for å sikre at verdidokumenter som saldoopplysninger og bonussjekker sendes til rett person, og for å kunne oppdatere kunderegisteret og tilby god kundebehandling.

Når du registrerer deg som medlem, lagrer vi opplysningene dine så lenge du er registrert som medlem i INDISKA. Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt.

Ifølge gjeldende lover om personopplysninger og personvern har du rett til én gang per kalenderår å informeres om hvilke personopplysninger vi behandler hos oss, uten omkostninger, uavhengig av hvordan de er samlet inn. Hvis du ønsker informasjon om dette, må du sende oss en skriftlig forespørsel. Forespørselen skal i samsvar med personopplysningsloven sendes per brev og ikke per e-post; se adresse ovenfor.

Du har rett til når som helst å be om at personopplysningene rettes, blokkeres eller slettes.

Personopplysningene dine kan ikke brukes til formål som er forbundet med direkte markedsføring hvis du reserverer deg mot dette. Du har rett til når som helst å tilbakekalle et samtykke om behandling av personopplysninger. En slik tilbakekallelse kan begrenses til bare å gjelde en del av behandlingen, for eksempel den som dreier seg om direkte markedsføring.

Vi vil bare bruke personopplysningene dine i markedsføringsøyemed når du selv aktivt har godkjent dette. Du kan når som helst kontakte oss for å avbryte markedsføring mot deg som medlem. Forsendelser til medlemmer skjer på den forutsetningen av medlemmet er aktivt og løpende kjøper varer fra INDISKA og da oppgir sin e-postadresse, personnummer eller telefonnummer.

Avslutting av medlemskap

Ditt medlemskap i INDISKA Lovers & Likers gjelder inntil videre eller til du eller INDISKA sier det opp. Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt ved å kontakte INDISKAs kundeservice. Hvis medlemskapet misbrukes, forbeholder INDISKA seg retten til å avslutte det med umiddelbar virkning. 

Hvis medlemskapet er inaktivt i mer enn 24 måneder, blir det avsluttet, og de opptjente bonuspoengene forfaller.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om medlemskapet ditt eller vil informere om endrede kontaktopplysninger eller lignende, må du kontakte kundeservice på telefonnummer +46 (0)8 670 45 00 eller per e-post: loversandlikers@indiska.se