KVALITET OG PRODUKTANSVAR

For oss i Indiska er det viktig at produktene våre, som ofte fremstilles som ekte håndverk, fullt ut oppfyller kundenes forventninger til sikkerhet og holdbarhet i tråd med gjeldende lover i de markedene vi har våre butikker.
 
KVALITET
For å sikre kvaliteten på Indiskas produkter gjennomfører vi en lang rekke obligatoriske og gjentatte kvalitetstester både ved interne og eksterne uavhengige laboratorier.
 
Vask, krymping og fargefasthet
Klær, hjemmetekstiler og tilbehør vaskes flere ganger der vi tester ut krymping, vrenging, fargefasthet og holdbarhet for å sjekke at de følger Indiskas kvalitetskrav.
 
Nuppedannelse
Visse materialer med løst spunne fibrer, for eksempel trikoter og strikketøy, gjennomgår også en nuppetest for å sikre at holdbarheten tilsvarer kravene til normal bruk.
 
Flammebestandighe
Vi tester alltid de tynne tekstilmaterialene som er i risikosonen, for å sikre at de tilfredsstiller internasjonale krav til flammebestandighet.
 
Lysbestandighetstest
Mange av gardinene våre gjennomgår en lysbestandighetstest for å sikre at de er tilstrekkelig herdet mot bleking i sterkt sollys.
 
 
PRODUKTANSVAR
På Indiska jobber vi med alle sider av produktutviklingen, fra design til produksjon, for at spesielt produkter som lykter, keramikk og elektriske lamper skal være funksjonelle og holdbare, men også sikre å bruke. Produkter der vi er i den minste tvil om sikkerheten, fjernes umiddelbart fra sortimentet.
 
Lyskilder
Lykter og varmelys testes etter et kravliste som baseres på en vedvarende produktutvikling, og på den lange erfaringen vi har i Indiska med slike produkter. Det er likevel viktig at du som kunde er bevisst på at produkter med levende lys aldri kan være 100 prosent sikre. Levende lys forutsetter at man er til stede og oppmerksom på dem.
 
Elektrisitet
Det er en selvfølge at lampene våre fremstilles av godt kvalifiserte og sertifiserte leverandører. Vi følger nøye opp at arbeiderne er utdannet og autorisert, at elektrisk utstyr er beskyttet med jording og godkjent i samsvar med en internasjonal standard, for å være sikre på at det obligatoriske CE-merket lever opp til den sikkerheten det symboliserer.
 
Tre og møbler
Indiskas møbler produseres hovedsakelig i India. Indisk lov krever at alle trær som brukes til fremstilling av møbler, må komme fra plantasjer som er godkjent og sertifisert av den indiske staten og dens ansatte skogvoktere.
 Hos Indiska er vi nøye med å forsikre oss om at trærne som brukes til møblene våre, bare kommer fra disse godkjente og sertifiserte plantasjene, alternativt at de er sertifisert av FSC (Forest Stewardship Council).
 
 
DYRS RETTIGHETER
Indiska støtter dyrenes rettigheter og vil at de skal ivaretas i alle deler av foredlingskjeden. Vi har også skrevet under på en avtale med den svenske dyrevernorganisasjonen Djurens Rätt.
 
Pels
Indiska selger ikke pels, verken som klær, tilbehør eller andre produkter
 
Merinoull 
Indiska tar avstand fra å selge merinoull fra Australia under de forholdene som per i dag preger dyrehusholdet der. Det betyr imidlertid ikke at vi kan garantere at det ikke finnes merinoull fra Australia i de varene vi selger i butikkene våre.
 
KJEMIKALIER
På Indiska jobber vi aktivt med å begrense bruken av skadelige kjemikalier i produksjonen og i produktene våre. Gjennom skriftlige avtaler forplikter leverandørene våre seg til å følge vår kjemikalieveiledning, svenske Textilimportörernas «Guide to buying terms for the chemical content».
Vi deltar aktiv i nettverk og på seminarer for å skaffe oss informasjon og kunnskaper om kjemikalier og nye lover og forordninger. 
For å forsikre oss om at kravene våre etterleves, utfører uavhengige laboratorier regelmessig kjemikalietester på produktene våre. Hvis et produkt blir underkjent, må leverandøren forandre prosessen sin for å oppfylle kravene, og om kravene ikke innfris, blir ordren annullert.
Her følger noen av de testene som utføres på regelmessig basis.
 
Nikkel
Mange rammes dessverre av nikkelallergi, så fra 2003 har Indiska begynt med nikkeltester av alle smykker og alt tilbehør som
kommer i kontakt med huden. Testene utføres av uavhengige laboratorier.
 
Bly
Bly er en giftig tungmetall som det er besluttet å fase ut. Fra og med 2008 har vi ikke tillatt bruk av bly i smykker og tilbehør, og samtlige produkter testes av uavhengige laboratorier 
 
Bly og kadmium i lasurer
Indiskas keramikk testes regelmessig for å kontrollere at lasuren ikke inneholder bly eller kadmium, som kan felles ut i kontakt med sure matvarer. Fremstillingsprosessen vår har i flere år vært begrenset til et fåtall produsenter som vi er trygge på har gode kontrollrutiner.
 
Krom VI (Krom +6)
Sinnveskene våre testes for krom VI, som kan dannes som et biprodukt hvis man bruker for mye kromsalt i garvingen. Krom VI er giftig og kreftfremkallende.
 
Azo-fargestoffer
Visse azo-fargestoffer kan brytes ned til kreftfremkallende arylaminer. Indiska tester regelmessig produkter som befinner seg i risikogruppen.
 
 
REACH
Reach er betegnelsen på EUs overordnede kjemikalielovgivning, som har til formål å gjøre oppmerksom på og fase ut farlige kjemikalier. Nye kjemikalier føres regelmessig opp på den såkalte kandidatlisten.
Vi i Indiska holder oss godt informert om nye kjemikalier som dukker opp på Reach' kandidatliste. Vi informerer stadig leverandørene våre for å unngå at de bruker listeførte og forbudte kjemikalier i prosessene sine. En sikker fremstilling og sikre produkter er viktige både for kundene våre og for de som jobber i fabrikkene.