GENERELLE VILKÅR

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkårene («vilkårene») gjelder når du som forbruker («kunde») gjennomfører en bestilling på INDISKA Shop Online via nettsiden www.indiska.com og dertil hørende sider («nettbutikken»). Vilkårene gjelder mellom deg og det selskapet i Indiska-konsernet du inngår avtalen med, avhengig av hvor du gjennomfører bestillingen fra. Avtalen inngås med Indiska Magasinet AB, org.nr. 556008-5424, såfremt du ikke gjennomfører bestillingen fra Norge eller Finland. Gjennomfører du bestillingen fra Norge, inngår du avtalen med Indiska Magasinet AS, org.nr. 987 375 507, og gjennomfører du bestillingen fra Finland, inngår du avtalen med Indiska Magasinet OY, org.nr. 1700137-6. Selskapet du inngår avtalen med, kalles heretter «INDISKA».

1.2 INDISKA ekspederer ikke kontantkjøp til personer under 16 år eller kredittkjøp til personer under 18 år.

1.3 INDISKA tar forbehold om eventuelle bilde- og trykkfeil i nettbutikken, samt alt innhold i den, eies av INDISKA eller INDISKAs lisensgiver. Informasjonen er beskyttet ved lov med hensyn til blant annet opphavsrett, markedsføring og varemerker. Det innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig samtykke fra INDISKA.
Vi forbeholder oss retten til å justere eventuelle prisfeil før og etter at bestillingen er behandlet.

 

2. Avtale og bestilling

2.1 For å kunne foreta et kjøp via nettbutikken må kunden godta vilkårene. Ved å godta vilkårene forplikter kunden seg til å oppfylle vilkårene, samt bekrefter at han/hun har lest informasjonen om personopplysninger og samtykket til bruk av informasjonskapsler (cookies) i henhold til INDISKAs integritetspolicy, se under. En avtale om kjøp («avtale»), som disse vilkårene gjelder for, inngås først når INDISKA har bekreftet kundens bestilling skriftlig, og kunden har mottatt ordrebekreftelse fra INDISKA.

2.2 INDISKA gjør sitt ytterste for at kunden skal få ordrebekreftelse senest 72 timer etter at INDISKA har mottatt en bestilling. Dersom en bestilling gjennomføres på en fredag eller en helligdag, vil INDISKA likevel forsøke å bekrefte denne senest kl. 18.00 neste arbeidsdag. En bestilling kan kun bekreftes dersom INDISKA kan fastslå kundens bostedsadresse.

3. Kundeopplysninger m.m.

3.1 Kunden bekrefter at de opplysningene han/hun fyller ut, er korrekte og fullstendige. Kunden er ansvarlig for feilaktig utfylte opplysninger.

3.2 Kunden forplikter seg til å sørge for at ingen annen enn kunden kan bruke kundens innloggingsopplysninger. Kunden må ikke røpe brukernavn og passord for uvedkommende, og skal sørge for at dokumenter med opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Kunden skal varsle INDISKA umiddelbart ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til kundens passord. Kunden er ansvarlig for alle kjøp som er gjennomført med kundens innloggingsopplysninger.

3.3 Dersom INDISKA mistenker at kunden misbruker sin brukerkonto eller sine innloggingsopplysninger eller på annen måte bryter vilkårene, kan INDISKA avslutte kundeforholdet. INDISKA kan også, uansett grunn, tildele kunden nye innloggingsopplysninger.

4. Priser, gebyrer og betaling

4.1 Ved bestilling via nettbutikken gjelder de prisene som angis i nettbutikken. Alle priser er angitt i svenske kroner (SEK) for Sverige, norske kroner (NOK) for Norge og euro (€) for øvrige EU-land og er inklusiv moms.

4.2 Kunden kan betale bestillingen via faktura eller kort. For hver ordre kommer et til enhver tid gjeldende leveringsgebyr i tillegg, som angitt i nettbutikken. Ved betaling mot faktura kommer et til enhver tid gjeldende fakturagebyr i tillegg, som angitt i nettbutikken. Les mer om våre betalingsmåter her.

5. Frakt og levering

5.1 Varer som er på lager, leveres normalt innen fem arbeidsdager fra det tidspunktet ordren plasseres. INDISKA er kun ansvarlig for skade som oppstår i forbindelse med forsinket levering i den grad det følger av ufravikelig lov.

5.2 Kunden kan løse ut pakken t.o.m. 14 dager fra varsel er mottatt.

6. Åpent kjøp og angrerett

6.1 INDISKA tilbyr alltid 30 dagers åpent kjøp og/eller bytterett, både ved kjøp av varer i nettbutikken og i butikk. Bytting kan skje i en av INDISKAs butikker i det landet hvor varen er kjøpt mot fremvisning av kvittering. Av hygienehensyn gjelder åpent kjøp/bytterett ikke ørepynt med brutt forsegling.

6.2 Ved kjøp av varer i nettbutikken har du alltid 30 dagers angrerett i henhold til lov om forbrukerkjøp. Det betyr at du som kunde har rett til å angre kjøpet ved å varsle INDISKA innen 14 dager etter at du har mottatt den bestilte varen.

6.3 Angreretten gjelder ikke dersom kunden bryter varens emballasje, med mindre dette er nødvendig for å undersøke eller teste varen.

6.4 Kunder som vil gjøre angreretten gjeldende, skal returnere varen til INDISKA i vesentlig uendret stand. Kunden er ansvarlig for at varen ikke blir skadet mens han/hun har den i sin besittelse, og at den returneres i god stand. INDISKA anbefaler derfor at kunden sender varen godt pakket og i den originale emballasjen. Varen skal returneres innen to uker fra det tidspunktet INDISKA får melding om at angreretten skal gjøres gjeldende.

6.5 Returen skjer for kundens risiko og regning. INDISKA dekker likevel returfrakten for finske kunder, samt påtar seg risikoen for varereturen dersom dette kreves i henhold til ufravikelig finsk lov.

6.6 Når INDISKA har mottatt den returnerte varen og konstatert at den er i vesentlig uendret stand, refunderer INDISKA det beløpet kunden har betalt for varen som returneres. Ved retur av deler av en ordre refunderes ikke fraktgebyret, bortsett fra i Finland i henhold til finsk lov. INDISKA refunderer beløpet innen 14 dager fra INDISKA har mottatt varene. INDISKA forbeholder seg retten til å avvise vareretur dersom det viser seg at varen ikke er i vesentlig uendret stand.

6.7 Retur skal skje via INDISKAs distribusjonssentral eller til en av INDISKAs butikker i det landet bestillingen ble gjennomført fra, mot fremvisning av kvittering. Kunden kan velge å bruke INDISKAs fraktalternativ mot et fraktgebyr i henhold til det som fra tid til annen angis i nettbutikken. Gebyret skal kun dekke fraktkostnaden for de returnerte varene og trekkes fra refusjonen til kunden. Ved retur til INDISKAs distribusjonssentral skal vedlagt returetikett limes på pakken. Vedlagt returseddel bør brukes.

7. Reklamasjoner

7.1 Reklamasjoner skal skje i en av INDISKAs butikker mot fremvisning av kvittering, eller via INDISKAs distribusjonssentral. Vi anbefaler at den vedlagte returseddelen fylles ut og sendes med ved reklamasjon til INDISKAs distribusjonssentral. Vedlagt returetikett bør benyttes.

7.2 Når INDISKA har mottatt den reklamerte varen og konstatert at reklamasjonen er gyldig, sendes en ny vare ut. Varen sendes innen 30 dager fra INDISKA har mottatt reklamasjonen. INDISKA forbeholder seg retten til å avvise en ugyldig reklamasjon. Ved reklamasjoner følger INDISKA retningslinjer fra den svenske Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se), finske Kuluttajariitalautakunta (forbrukertvistnemnda) (se www.kuluttajariita.fi), Forbrugerklagenævnet (se www.forbrug.dk) og det norske Forbrukertvistutvalget (se www.forbrukertvistutvalget.no).

7.3 INDISKA står for returfrakten ved reklamasjoner.

8. Gjeldende lov og tvist

Ved eventuell tvist følger INDISKA beslutninger fra Allmänna Reklamationsnämnden, Kuluttajariitalautakunta (forbrukertvistnemnda), Forbrugerklagenævnet og Forbrukertvistutvalget.

Tvist som gjelder tolkning eller anvendelse av disse vilkårene, skal tolkes i henhold til loven i det landet hvor kunden er bosatt og avgjøres av domstol i det landet.

Disse vilkårene er fastsatt av INDISKA 3.4.2012