STWI (Sweden Textile Water Initiative)

Ved å samarbeide med andre selskaper, få vi bedre muligheter til å påvirke leverandørene våre. Indiska er en av initiativtakerne til STWI (Sweden Textile Water Initiative), som er et unikt samarbeidsprosjekt mellom selskaper innen tekstil- og skinnbransjen og SIWI (Stockholm International Water Institute). Målet med STWI er å forandre og forbedre vann- og kjemikaliebruken i produksjonsleddene våre. Ideen oppsto da vi forsto at Indiska ikke kan løse vannproblemene på egen hånd, men at det må gjøres med felles kunnskap og kraft. Vi har oppnådd vannbesparelser tilsvarende mange byers årsforbruk og en kraftig reduksjon av strømforbruket og bruken av kjemikalier. I dag består STWI av 32 svenske bedrifter som tar felles ansvar for bærekraftig vannhåndtering hos sine leverandører.

STWI ble startet som et pilotprosjekt i 2010 under navnet SWAR. Siden 2013 har prosjektet vokst enormt. I 2016 vokste antall deltagende fabrikker fra 72 til 119 i India, Kina, Bangladesh, Tyrkia og Etiopia.

SWAR

SWAR (Sustainable Water Resources) var et utdanningsprosjekt som ble startet av Indiska, KappAhl, Lindex, SIWI og de indiske konsulentene cKinetics, med økonomisk støtte fra Sida (Sweden International Development Authority). I løpet av to år ble 74 leverandører og underleverandører med våtprosesser i tre indiske delstater lært opp.

I prosjektet utviklet vi sammen retningslinjene for hvordan vi bruker vann, kjemikalier og strøm. Du kan laste ned retningslinjene på www.stwi.se