Peace Trust

Siden 1998 har vi deltatt i en rekke sosiale prosjekter sammen med organisasjonen Peace Trust. Her er noen av prosjektene vi jobber med i dag.

Sponsing av skolegang
I 1998 startet vi et samarbeid for å stille krav til barns skolegang, og på den måten bryte en negativ utvikling. 100 tidligere barnearbeidere fra spinnerisektoren fikk skolegangen sponset gjennom økonomisk støtte til familiene, som erstatning for den inntekten de ikke lenger skaffet. I tillegg fikk de støtte til skoleuniform og mat. Utdanningen består også av mye drama, dans og musikk. Det legges mye arbeid i å motivere barna til fortsatt skolegang.

Yrkesskole
I 2000 ble det bygd en yrkesskole som er fullfinansiert av Indiska, og som drives av Peace Trust. Målet er å gi ungdom muligheten til å komme seg ut av den tunge spinneribransjen. Ungdommene får yrkesutdanning innen data, mekanikk, el- lære og søm. Også noen av leverandørene våre engasjerer seg i yrkesskolens virksomhet, og bidrar med datamaskiner, symaskiner og annet utstyr. Indiska har også sponset et studenthjem for tidligere barnearbeidende jenter mellom 14 og 18 år. Studenthjemmet tilbyr mat, beskyttelse og studiero for jenter med lang reisevei til yrkesskolen.

Kvinnegruppen
Kvinnegruppen er et kvinnekollektiv i Sør-India som lager blant annet postkort, kasser og oppbevaringsesker med mønster fra designerne på hovedkontoret vårt i Stockholm. Indiska kjøper kontinuerlig inn disse produktene, noe som bidrar til at fattige, utsatte kvinner får muligheten til å jobbe. Prosjektet gir håp, stolthet og en mulighet til å forsørge seg selv og familien. Tanken er imidlertid også at kvinnene skal få erfaring, slik at de med tiden kan utvikle egne produkter som de kan selge, både på det lokale markedet og til eksport. Når du kjøper disse produktene, bidrar du til at disse prosjektene skal lykkes også i fremtiden. Kvinnegruppen har også mulighet til å ta opp mikrolån fra en felles sparekonto som fylles opp fra salg av Peace Trust-kortene.