Peace Trust

Siden 1998 har Indiska vært involvert i en rekke sosiale prosjekter sammen med Peace Trust, en politisk uavhengig veldedighetsorganisasjon i Dindigul, i provinsen Tamil Nadu i Sør-India. Peace Trust ble grunnlagt i 1984 av menneskerettighetsforkjemperen Dr Paul Basker og arbeider for utryddelse av barnearbeid, innvandrerrettigheter, miljøvern og bevissthet rundt hygiene og helse. Indiska begynte sitt samarbeid med Peace Trust gjennom sponsing av barns skolegang, som senere førte til at vi finansierte en egen yrkesskole. I tillegg til dette støtter vi også virksomheten til Kvinnegruppen.

Sponsing av skolegang
Indiska krever skolegang for barna. I 1998 startet vi et samarbeid for å gi skolegang til sosialt sårbare barn, for å kunne bryte en negativ utvikling. 100 tidligere barnearbeidere fra tekstilsektoren har mottatt økonomisk støtte til skolegang, som ikke bare dekker tapt arbeidsinntekt, men også skoleuniform og mat. Det er også blitt lagt ned et intensivt arbeid for å motivere barna til å fortsette sin utdannelse, med stor vekt på dans, drama og musikk for å fremme kreativitet og motivasjon.

Yrkesskolen – kunnskap gir frihet
I år 2000 ble det bygget en yrkesskole, fullt finansiert av Indiska. Skolen drives av Peace Trust med formål om å gi fattige ungdommer mellom 14-18 år, som ofte utnyttes av industrien, utdanning og dermed også muligheten til å forsørge seg selv som frie arbeidstagere.

Yrkesopplæringen tar 1-2 år og omfatter databehandling, mekanikk, elektronikk og søm. Den tekniske utdannelsen suppleres også med øvelser som skal bygge selvtillit i både liv og arbeidsliv, i tillegg til å lære sine egne styrker og svakheter å kjenne og lære hvordan man søker jobber og kommuniserer i arbeidslivet. Utdannelsen holder en høy standard og de fleste av elevene får jobb med en gang opplæringen er gjennomført. Flere av leverandørene til Indiska er involvert og engasjerer seg i virksomheten til yrkesskolen, og bidrar med datamaskiner, symaskiner og annet utstyr. Cirka 2000 elever har fullført utdanningen etter at yrkesskolen startet.


Kvinnegruppen – arbeid skaper uavhengighet
Kvinnegruppen er et kollektiv i Sør-India som ble etablert i 2010 for å gi fattige og sårbare kvinner mulighet til å tjene penger. Kvinnene, som i dag er rundt 30 år, får opplæring i forskjellige håndverk. De produserer postkort og andre produkter basert på egne design, eller mønster fra designere ved hovedkontoret til Indiska i Stockholm. Postkortene med tilhørende konvolutter, er laget med håndlaget papir og trykket for hånd. Indiska kjøper stadig inn disse produktene i sitt sortiment. Arbeidet gir kvinnene håp, stolthet og mulighet til å kunne forsørge seg selv og sine familier. Tanken er at også kvinner skal få erfaring slik at de etterhvert kan utvikle sine egne produkter som kan selges både på lokalmarkedet og eksporteres til utlandet. Kvinnegruppen har også mulighet til å ta opp mikrokreditt fra en felles sparekonto, slik at de kan starte sin egen virksomhet eller dekke andre utgifter. Hvert kort som kjøpes fra Indiska er med på å bidra til denne kontoen.