Kjemikalier

Indiskas grunnstrategi er å jobbe for et langsiktig samarbeid med leverandørene våre. Langvarige forhold bygger sterk tillit, men også felles ansvar, ikke minst når det handler om kjemikalier.

REACH
I Indiska holder vi oss godt oppdaterte om nye kjemikaliekrav, slik de kommer frem i REACH-forordningen (EG) 1907:2 006 og tilhørende liste over helse- og miljøfarlige stoffer som etter hvert skal fases ut. Vi informerer kontinuerlig leverandørene våre for å hindre at stoffer på listen og forbudte stoffer brukes i produksjonen vår.

Våre kjemikalietester
Alle leverandørene våre forplikter seg til å følge Textilimportörernas Kemikalieguide, samt våre egne Test and Labelling Requirements, som tydelig angir hvilke tester hver eneste leverandør må utføre på produktene sine. Kjemikalietestene bygger på en risikoanalyse der vi veier inn alle faktorer, som risikokjemikalier per materiale, samt produsentmarked og leverandør, for å forsikre oss om at vi selger trygge produkter. Alle tester utføres på nominerte, eksternt uavhengige laboratorier.

Indiskas kjemikalierestriksjoner følger det minimumsnivået som er basert på det strengeste lovkravet i salgsmarkedene våre. Vi samarbeider også med en lang rekke organisasjoner og myndigheter, blant annet i Swereas kemikaliegrupp, for å bidra til at farlige kjemikalier utfases i bransjen vår.