Dyreprodukter

Vi er svært opptatte av at alle produktene våre skal produseres på en ansvarlig måte når det gjelder helse, miljø og dyrevelferd.

 

Vi krever at alle leverandørene våre følger våre etiske regler, herunder nasjonal lovgivning. I tillegg har vi utarbeidet en avtale for å oppmuntre alle partnerne våre til å spesifisere kildene sine. På den måten øker vi sporbarheten. Avtalen er basert på de fem frihetene som er definert av EUs Farm Animal Welfare Council (FAWC). Disse er:

 

  1. Frihet fra sult og tørst
  2. Frihet fra ubehag gjennom et tilrettelagt og egnet miljø og hvileplass
  3. Frihet fra smerte, skade og sykdom
  4. Frihet fra frykt og uro, samt fra mentale lidelser.

 

Ull og dyrehår

Vi benytter kun ull og dyrehår fra gårder der dyrene får godt stell, og håndteres eller klippes på en måte som ikke skader dem.

 

Merinoull
Vi benytter ikke merinoull fra Australia, blant annet på grunn av praksisen med mulesing. Ved innkjøp av produkter i merinoull stiller Indiska krav om at opphavslandene er land der mulesing er forbudt ved lov.

 

Angora

Vi aksepterer ikke bruk av angora eller annet kaninhår i produktene våre.

 

Dun og fjær

Vi bruker kun RDS-sertifisert dun i produktene våre. RDS står for Responsible Down Standard, og RDS er det eneste kontrollorganet vi anser som troverdig når det gjelder å kjøpe bærekraftig dun som er produsert i kontrollerte former. Vil du vite mer? Gå inn på: http://responsibledown.org/

 

Pels

Indiska aksepterer ikke ekte pels i sortimentet vårt – verken i klær, tilbehør eller andre produkter – og har derfor valgt å delta i Fur Free Retailer Program via Djurens rätt (og stå på den svenske pelsfri-listen). Dette omfatter ikke saueskinn eller skinn der hårene er festet i huden. Vanligvis brukes skinn eller syntetisk pels eller hårstrå fra dyr som er alet opp til kjøttproduksjon.

 

Skinn

Indiska aksepterer kun skinn og ben som er biprodukter fra kjøttproduksjon. Vi bruker kun ben fra trekkdyr (kamel) eller slaktedyr (ku eller bøffel).

 

Utrydningstruede dyrearter eller horn

Vi aksepterer selvfølgelig heller ikke bruk av animalske produkter fra utrydningstruede dyrearter eller fra horn i produktene våre.

 

Dyretesting

Indiska aksepterer ikke kosmetikk- eller hygieneprodukter som er testet på dyr. Dette har også vært forbudt i EU siden 2004.