1970-TALLET

 
Selskapet vokser sterkt i disse årene og blir en riksdekkende svensk kjede med butikker i de fleste mellomstore tettsteder. Det er nå INDISKA legger grunnlaget for en innkjøpsavdeling og trekker opp retningslinjer for sortimentet. 
 
Selskapet begynner å utvikle nye produkter og tilpasse tilbud og farger til svenske forbrukere. I 1974 kommer et nytt vendepunkt, da Sverige innfører importrestriksjoner på visse tekstilvarer fra utviklingsland. Skjortesortimentet, som sto for 40 prosent av selskapets omsetning, rammes hardt. 
 
INDISKA må utvikle nye strategier. Håndbroderier og blonder omfattes ikke av restriksjonene, hvilket fører til at den nisjen utvikles, samtidig som pastellfargede, romantiske inspirasjoner erstatter den hippie-inspirerte moten. Det nye damesortimentet blir en suksess, og krysstingbluser og lin med hvitbrodering er en kassasuksess. 
 
Hjemmetekstil introduseres og blir et vellykket nytt konsept med håndvevde sengetepper, ryetepper og duker i sortimentet.
 
På midten av 1970-tallet inntreffer et lykksalig møte med en ung tekstilingeniør ved navn Bhim Mohan på en tekstilmesse i Delhi. Han har ikke råd til å leie en ordentlig plass, men har med seg en håndfull tøyprøver med fantastiske mønstre. Det blir begynnelsen til et langt og fruktbart samarbeid og en kreativ utvikling av tradisjonelle rajhastanske trykk.  
 
Åke Thamberts barn, Anders og Christina, blir i første halvdel av 70-tallet involvert i familiebedriften.