Sosiaalinen vastuu

Otimme käyttöön käytöskoodin vuonna 1998 ja olemme siitä lähtien yhdessä tavarantoimittajien kanssa parantaneet työoloja siellä missä tuotteitamme valmistetaan. Kaikki tavarantoimittajat alkekirjoittavat käyttäytymiskoodin ja toimivat sen mukaisesti.

Indiskan käytöskoodi
Meidän käytöskoodi pohjautuu ILO:n asettamiin työehtoihinsa ja oikeuksiin sekä YK:n lastenoikeuksiin. Se pitää sisällään kiellot pakkotyötä, lapsityövoimaa ja diskriminointia vastaan. Me vaadimme hyviä työolosuhteita, laillista palkkaa, etuja, lakisääteistä työaikaa, oikeita palkkauksia ja inhimillistä kohtelua. Meidän tavoite on että kaikki INDISKAlle työtä tekevät saavat työskennellä oikeudenmukaisesti.

Meille on tärkeää että meillä on hyvä dialogi tavarantoimittajiemme kanssa.

Tavarantoimittajat
Vuonna 2017 kävimme uudesti läpi tavarantoimittajamme sekä alihankkijat. Käymme läpi asioita koskien ympäristöä, työoloja, laatua, istuvuutta, sisäänostoa ja logistiikkaa.

Inspektioner och närvaro
På våra kontor i Indien finns kvalitetskontrollanter som besöker våra leverantörer flera gånger i veckan för att kontrollera uppförandekoden samt utföra kvalitetskontroller. Inspektionerna omfattar fysisk inspektion samt kontroll av dokument som visar löner, försäkringar, pensioner, semester, anställningsbevis och arbetstider samt intervjuer med fabriksanställda.

Att föra en respektfull dialog med leverantören, att informera om våra egna värderingar, att lyssna, att använda humor och envishet är viktiga beståndsdelar i arbetet, liksom kännedom om produktionslandet.

Rapportering och avvikelser
Vid avvikelser skrivs en rapport till leverantören med noggranna instruktioner för åtgärd. Tidsgränser sätts upp beroende på avvikelsens art. Vissa förändringar måste åtgärdas omedelbart, andra kan få ta en månad eller längre. VD, Inköpschef och våra inköpare informeras kontinuerligt. En leverantör kan vara oacceptabel, acceptabel, tillfredsställande eller bra. Ingen order får läggas hos en oacceptabel leverantör. Även en leverantör som bedöms som bra följs upp, dock inte lika ofta som en leverantör som bedöms som acceptabel eller tillfredsställande.

Information om HIV/AIDS
Miljoner människor i våra producentländer är drabbade av HIV eller AIDS. Vi ber våra leverantörer att kontakta landets hälsovårdsmyndighet eller ILO för att skaffa upplysande affischer om HIV/AIDS. Vi ber dem sätta upp dem på toaletterna så man utan att känna sig generad kan läsa budskapet.