STWI (Sweden Textile Water Initiative)

Yhteistyö muiden yritysten kanssa luo mahdollisuuden vaikuttaa. Indiska on yksi STWI, (Sweden Textile Water Initiative) perustajista. STWI:n tarkoitus on muuttaa ja parantaa veden ja kemikaalien käyttöä tuotantomaissa. Tänä päivänä STWI:hin kuuluu 32 Ruotsalaista yritystä.

STWI startade som ett pilotprojekt 2010 under namnet SWAR. Sedan 2130 har projektet vuxit enormt. Under 2016 har antalet medverkande fabriker vuxit från 72st till 119st i Indien, Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien.

SWAR

SWAR (Sustainable Water Resources) var ett utbildningsprojekt, som initierades av Indiska, KappAhl, Lindex, SIWI och de indiska konsulterna cKinetics, med finansiellt stöd av Sida (Sweden International Development Authority) Under två år utbildades 74 leverantörer och underleverantörer med våtprocesser i tre indiska delstater.

I projektet arbetade vi tillsammans fram riktlinjer under, för hur vi hanterar vatten, kemikalier och energibesparingar. Lisätietoja osoitteesta www.stwi.se